آستان مقدس قم در نظر دارد تعداد ۳ دستگاه انواع خودرو مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده کتبی به فروش رساند.

تنوع خودرو:

  1. خودرو مزدا ۲ کابین مدل  ۸۴ – تک سوز
  2. خودرو مزدا ۲ کابین مدل ۹۰ – دو گانه فابریک
  3. خودرو وانت نیسان مدل ۸۶ – تک سوز

شرایط مزایده:

  1. اهلیت قانونی خریدار (همراه داشتن کارت ملی الزامی است)
  2. جهت سپرده شرکت در مزایده متقاضیان می‌بایست به ازای هر خودروی درخواستی مبلغ 5.000.000 ریال به حساب آستان مقدس نزد بانک ملی به شماره حساب 0105791690005 (شماره شبای 360170000000105791690005 IR قابل واریز در همه بانک‌ها ) واریز نمایند.
  3. برندگان خودرو به محض برنده شدن تا یک هفته می‌توانند قیمت خودرو را به حساب آستان مقدس واریز نمایند. پس از این مدت در صورت عدم واریز مبلغ از طرف برنده مزایده، به معنی انصراف تلقی و سپرده وی ضبط خواهد شد.
  4. متقاضیان مزایده کتبی می‌بایست پس از بازدید نسبت به تکمیل فرم پیشنهاد قیمت اقدام نموده و به همراه رسید سپرده شرکت در مزایده حداکثر تا تاریخ پنجشنبه 22/9/97 به مدیریت پشتیبانی آستان مقدس ( واقع در قم، خیابان انقلاب، خیابان شهیدان شاهرودی، مجتمع اداری آستان مقدس) و یا موتوری آستان مقدس به نشانی: قم، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی؛ تحویل نمایند.
  5. در صورت انصراف برنده مزایده، سپرده وی به نفع فروشنده ضبط خواهد شد.
  6.  فروشنده در رد یا قبول پیشنهادها مختار می‌باشد.
  7. کلیه هزینه‌های فروش و انتقال خودرو طبق روال مرسوم و هزینه آگهی مزایده به‌عهده خریدار می‌باشد.

زمان و مکان:
آدرس محل بازدید: قم، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، موتوری آستان مقدس تلفن تماس ۰۲۵۳۲۹۳۳۳۵۳ و ۰۲۵۳۲۹۳۳۰۰۳

زمان بازدید: بعداز ظهرها از تاریخ ۱۷ آذرماه ۱۳۹۷ لغایت ۲۲ آذرماه ۱۳۹۷، از ساعت ۱۳ الی۱۷.

متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات تکمیلی با نقلیه آستان مقدس به شماره تماس‌های فوق‌الذکر تماس حاصل نمایند.