شرایط مزایده :
پیشنهاد دهندگان بایستی قیمت پایه ( کارشناسی شده ) اجاره یک‌ماهه را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به شماره حساب جاری 0105791690005 نزد بانک ملی بنام آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (علیهاالسلام) واریزنمایند. [قیمت پایه در جدول فوق ارائه شده است]
تبصره 1: چنانچه برنده مزایده پس از اعلام رسمی نتایج (بند 3)، ظرف مدت 5 روز نسبت به طی مراحل انعقاد قرارداد اجاره اقدام ننماید، سپرده او توسط آستان مقدس به نفع موقوفه برداشت می‌گردد و قابل استرداد نخواهد بود و تا منتخب سوم، در صورت انصراف منتخبین قبلی ادامه می‌یابد.
تبصره 2: سپرده سایر شرکت کنندگان درمزایده (بجز نفرات اول تا سوم) پس از گذشت 5 روز کاری از اعلام نتایج با تکمیل درخواست کتبی مسترد خواهد شد و سپرده نفرات دوم و سوم حداکثر 20 کاری پس از اعلام نتایج استرداد خواهد یافت.
متقاضیان می‌توانند فرم تکمیل شده «پیشنهاد قیمت مزایده» را همراه اصل فیش واریزی در پاکت درب بسته، پس از درج موضوع مزایده و نام و نشانی خود برروی آن، حداکثر تا ساعت 13:30 روز یکشنبه مورخ 10/04/1397 به مدیریت املاک و موقوفات آستان مقدس واقع در قم/بعد از گلزار شهداء/ خیابان شهیدان هاشمی شاهرودی/ بعد از خیابان شهید مهدی سقایتی/ مجتمع آستان مقدس تحویل نمایند.
نتیجه مزایده در روز شنبه مورخ 16/04/1397 از طریق نصب در تابلو اعلانات مجتمع آستان مقدس اعلام می‌گردد و به منزله ابلاغ به پیشنهاد دهندگان می‌باشد.
مستأجر در استفاده از مورد اجاره بایستی شخصاً مبادرت نموده و حق واگذاری مورد اجاره را به شخص ثالث کلاً و یا جزئاً تحت هیچ عنوان ولو به مشارکت، مباشرت، وکالت و یا نمایندگی و… نخواهد داشت.
مستأجر بایستی در هنگام انعقاد قرارداد علاوه بر ارائه ضمانت‌نامه بانکی به ارزش 1/4 کل مال‌الاجاره به همراه یک نفر ضامن مراجعه نماید و یک فقره چک ضمانتی به مبلغ کل مال‌الاجاره که ظَهر آن توسط ضامن قرارداد امضا گردیده است بابت اجور معوقه و تخلیه، تحویل نماید.
مستأجر بایستی برابر ضوابط و قوانین مصوب ارگان‌ها و نهادهای مربوطه و شروط قرارداد فی مابین با آستان مقدس اقدام نماید.
اجاره بهای 3 ماه اول نقد و مابقی بصورت چک به تاریخ اول هر ماه، در زمان انعقاد قرارداد اخذ می گردد.
آستان مقدس در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و شرکت در مزایده، هیچ حقی برای پیشنهاد دهندگان ایجاد نمی نماید.
هزینه آگهی مزایده، بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
پایان مدت مورد اجاره (29/12/1400) می باشد و در پایان مدت، مستاجر بدون هیچ‌گونه عذری، موظف به تخلیه می باشد.
تجهیز نمودن محل مورد اجاره جهت رستوران و کافی‌شاپ و تهیه کلیه ملزومات اعم از میز و صندلی و آشپزخانه و سایر لوازم به عهده مستأجر بوده و پس از پایان مدت قرارداد و در زمان تحویل مورد اجاره، وسایل و لوازم غیر منصوبه از محل خارج می‌گردد.
مستأجر حق هیچ‌گونه دخل و تصرف در اعیانی موجود را ندارد و هرگونه تغییری که لازم باشد باید با کسب موافقت کتبی موجر و تحت نظارت آستان مقدس انجام پذیرد و مستحدثات و منصوبات مربوطه (چه با مجوز چه بدون مجوز) در پایان مدت قرارداد اجاره به رایگان متعلق به موقوفه خواهد بود.
متقاضی شرکت در مزایده می‌بایست دارای سابقه مرتبط به موضوع مزایده (کاربری پیشنهادی) باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 37119179 تماس حاصل نمائید.