seperator

آگهی مزایده اجاره املاک

آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (علیهاالسّلام) تعدادی املاک اجاره‌ای با مشخصات زیر را از طریق مزایده واگذار می‌نماید


 

شرایط مزایده:

 1. پيشنهاد دهندگان بايستي قیمت پایه (کارشناسی شده) اجاره یک‌ماهه را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به شماره حساب جاری 0105791690005 نزد بانك ملی بنام آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (عليهاالسلام) واريز نمايند. [قیمت پایه در جدول فوق ارائه شده است].
  تبصره 1: چنانچه برنده مزایده پس از اعلام رسمی نتایج (بند 3)، ظرف مدت 5 روز نسبت به طي مراحل انعقاد قرارداد اجاره اقدام ننماید، سپرده او توسط آستان مقدس به نفع موقوفه برداشت مي‌گردد و قابل استرداد نخواهد بود و تا منتخب سوم، در صورت انصراف منتخبین قبلی ادامه می‌یابد.
  تبصره 2: سپرده سایر شرکت کنندگان درمزایده (بجز نفرات اول تا سوم) پس از گذشت 5 روز کاری از اعلام نتایج با تکمیل درخواست کتبی مسترد خواهد شد و سپرده نفرات دوم و سوم حداکثر 20 روز کاری پس از اعلام نتایج استرداد خواهد یافت.
 2. متقاضیان می‌توانند فرم تکمیل شده «پیشنهاد قیمت مزایده» را همراه اصل فیش واریزی در پاکت درب بسته، پس از درج موضوع مزایده و نام و نشانی خود برروی آن، حداكثر تا ساعت 13:30 روز سه شنبه مورخ 20/06/1397 به مدیریت املاک و موقوفات آستان مقدس واقع در قم/بعد از گلزار شهداء/ خیابان شهیدان هاشمي شاهرودی/ بعد از خيابان شهيد مهدي سقايتي/ مجتمع آستان مقدس تحویل نمایند.

” شرکت در مزایده تا تاریخ 25 شهریور ماه تمدید شد “

 1. نتیجه مزایده در روز شنبه مورخ 24/06/1397 از طریق نصب در تابلو اعلانات مجتمع آستان مقدس اعلام می‌گردد و به منزله ابلاغ به پیشنهاد دهندگان می‌باشد.
 2.  مستأجر در استفاده از مورد اجاره بایستی شخصاً مبادرت نموده و حق واگذاري مورد اجاره را به شخص ثالث كلاً و يا جزئاً تحت هيچ عنوان ولو به مشاركت، مباشرت، وكالت و يا نمايندگي و… نخواهد داشت.
 3. مستأجر بایستی برابر ضوابط و قوانین مصوب ارگان‌ها و نهادهای مربوطه و شروط قرارداد فی مابین با آستان مقدس اقدام نماید.
 4. مستأجر بایستی در هنگام انعقاد قرارداد به همراه یک نفر ضامن مراجعه نماید و يك فقره چك ضمانتی به مبلغ کل مال‌الاجاره كه ظَهر آن توسط ضامن قرارداد امضا گرديده است بابت اجور معوقه و تخلیه، تحویل نمايد.
 5. اجاره بهاي 3 ماه اول نقد و مابقی بصورت چک به تاریخ اول هر ماه، در زمان انعقاد قرارداد اخذ می‌گردد.
 6. در موارد تجاری، بایستی پیشه مورد نظر در فرم پیشنهاد قیمت ، بصورت دقیق درج گردد.
 7. آستان مقدس در رد یا قبول یک یا کلیه پيشنهادات مختار است و شرکت در مزایده، هیچ حقی برای پیشنهاد دهندگان ایجاد نمی نماید.
 8. هزينه آگهي مزايده، به نسبت بر عهده برندگان مزایده خواهد بود.
 9. پایان مدت مورد اجاره (31/06/1400) می باشد و در پایان مدت، مستاجر بدون هیچ‌گونه عذری، موظف به تخلیه می‌باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 37119179 تماس حاصل نمائید.