شرایط مزایده:

 1. پیشنهاد دهندگان بایستی قیمت پایه (کارشناسی شده) اجاره یک‌ماهه را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به شماره حساب جاری 0105791690005 نزد بانک ملی بنام آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (علیهاالسلام) واریز نمایند. [قیمت پایه در جدول فوق ارائه شده است].
  تبصره 1: چنانچه برنده مزایده پس از اعلام رسمی نتایج (بند 3)، ظرف مدت ۵ روز نسبت به طی مراحل انعقاد قرارداد اجاره اقدام ننماید، سپرده او توسط آستان مقدس به نفع موقوفه برداشت می‌گردد و قابل استرداد نخواهد بود و تا منتخب سوم، در صورت انصراف منتخبین قبلی ادامه می‌یابد.
  تبصره 2: سپرده سایر شرکت کنندگان درمزایده (بجز نفرات اول تا سوم) پس از گذشت 5 روز کاری از اعلام نتایج با تکمیل درخواست کتبی مسترد خواهد شد و سپرده نفرات دوم و سوم حداکثر ۲۰ روز کاری پس از اعلام نتایج استرداد خواهد یافت.
 2. متقاضیان می‌توانند فرم تکمیل شده «پیشنهاد قیمت مزایده» را همراه اصل فیش واریزی در پاکت درب بسته، پس از درج موضوع مزایده و نام و نشانی خود برروی آن، حداکثر تا ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ به مدیریت املاک و موقوفات آستان مقدس واقع در قم/بعد از گلزار شهداء/ خیابان شهیدان هاشمی شاهرودی/ بعد از خیابان شهید مهدی سقایتی/ مجتمع آستان مقدس تحویل نمایند.
 3. نتیجه مزایده در روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ از طریق نصب در تابلو اعلانات مجتمع آستان مقدس اعلام می‌گردد و به منزله ابلاغ به پیشنهاد دهندگان می‌باشد.
 4.  مستأجر در استفاده از مورد اجاره بایستی شخصاً مبادرت نموده و حق واگذاری مورد اجاره را به شخص ثالث کلاً و یا جزئاً تحت هیچ عنوان ولو به مشارکت، مباشرت، وکالت و یا نمایندگی و… نخواهد داشت.
 5. مستأجر بایستی برابر ضوابط و قوانین مصوب ارگان‌ها و نهادهای مربوطه و شروط قرارداد فی مابین با آستان مقدس اقدام نماید.
 6. مستأجر بایستی در هنگام انعقاد قرارداد به همراه یک نفر ضامن مراجعه نماید و یک فقره چک ضمانتی به مبلغ کل مال‌الاجاره که ظَهر آن توسط ضامن قرارداد امضا گردیده است بابت اجور معوقه و تخلیه، تحویل نماید.
 7. اجاره بهای ۳ ماه اول نقد و مابقی به‌صورت چک به تاریخ اول هر ماه، در زمان انعقاد قرارداد اخذ می‌گردد.
 8. در موارد تجاری، بایستی پیشه مورد نظر در فرم پیشنهاد قیمت ، بصورت دقیق درج گردد.
 9. آستان مقدس در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و شرکت در مزایده، هیچ حقی برای پیشنهاد دهندگان ایجاد نمی نماید.
 10. هزینه آگهی مزایده، به نسبت بر عهده برندگان مزایده خواهد بود.
 11. پایان مدت مورد اجاره (۱۳۹۹/۰۶/۳۱) می باشد و در پایان مدت، مستاجر بدون هیچ‌گونه عذری، موظف به تخلیه می‌باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن ۰۲۵۳۷۱۱۹۱۷۹ تماس حاصل نمائید.