واحد خدمات فرهنگی آستان مقدس مسابقه حرم شناسی و شخصیت شناسی حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) برگرفته از کتاب دُرّ عصمت را برگزار می‌نماید.

  • آشنایی با مقابر و علماء مدفون در حرم
  • آشنای با مشاهر مدفون در حرم
  • آشنایی با معماری و صحن های حرم مطهرا
  • آیا می دانید اولین صحنی که در حرم ساخت شد کدام یک از صحن ها است
  • آشنایی با مساجد و شبستان های حرم مطهر