یک وعده غذا
کرایه
یک وعده میوه
نان
آب معدنی
شستشوی لباس