موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)

یک وعده غذا
کرایه
یک وعده میوه
نان
آب معدنی
شستشوی لباس