موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه، متعلق به آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام، در نظر دارد جهت تکمیل خط فرآوری پسته خود، از طریق برگزاری مناقصه عمومی دستگاه 5 تنی فرآوری پسته خریداری نماید ؛ لذا با عنایت به برنامه‌ریزی انجام شده، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند ضمن در نظر گرفتن شرایط ذیل و با اطلاع کامل از موضوع مناقصه ، قیمت پیشنهادی خود را به موسسه ارسال نمایند.

الف) شرایط اختصاصی مناقصه

 1. ظرفیت دستگاه 5 تن باشد.
 2. مجهز به سیستم روآبی، زیرآبی و خشک کن باشد.
 3. محل تحویل و نصب و راه اندازی خط در موقوفه شریف آباد در بخش قمرود استان قم می باشد.
 4. مدت تحویل یک ماه پس از انعقاد قرارداد خرید و مدت نصب و راه اندازی نیز حداکثر یک ماه می باشد.
 5. تمامی هزینه های حمل، نصب و راه اندازی به عهده فروشنده می باشد.
 6. رزومه کاری تولیدکننده به همراه معرفی بهره برداران خط و کاتالوگ فنی دستگاه به همراه این فرم ارسال گردد.

ب) شرایط عمومی مناقصه

 1. شرکت کننده در مناقصه تأیید می‌نماید که از هر آنچه که به اجرای مناقصه مربوط میباشد اعم از موضوع و محل مناقصه ، شرایط آب و هوا، دستمزد کارگران، مقررات بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و فردی، بیمه، مالیات، عوارض، تمام کسور قانونی و قوانین حاکم بر موضوع مناقصه ، جرایم احتمالی و … کاملاً مطلع می‌باشد .
 2. تحویل و دریافت اسناد از از تاریخ 23/08/1402 به مدت 14 روز کاری ( پایان وقت اداری روز چهار شنبه 08/09/1402 ) خواهد بود.
 3. روش دریافت اسناد از طریق مراجعه حضوری متقاضی به دبیرخانه مؤسسه و یا دریافت از کارپردازی موسسه می باشد
 4. تحویل اسناد تکمیل شده و قیمت اعلامی به مؤسسه باید در پاکت در بسته و از طریق پست و یا با مراجعه حضوری و تحویل به دبیرخانه مؤسسه انجام گردد. آدرس دریافت و تحویل حضوری و یا ارسال پستی اسناد ” قم، خیابان انقلاب، خیابان شهیدان شاهرودی، پژوهشکده علامه طباطبایی (مجتمع اداری آستان مقدس)، طبقه 3 دبیرخانه مؤسسه” می باشد .
 5. قیمت‌ها و پیشنهادهای ارائه شده می بایست تا پایان سال جاری معتبر باشد.
 6. پیشنهادهای واصله حداکثر 5 روز پس از پایان مهلت ارسال مدارک در محل مؤسسه زائر بررسی و نتایج اعلام خواهد شد . انصراف از شرکت در مناقصه باید قبل از بازگشایی پاکتها صورت پذیرد . پس از اعلام پیشنهادها در کمیسیون معاملات ، نفر اول مکلف است حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دعوت ( تلفنی یا کتبی ) در صورت نیاز به انعقاد قرارداد به دبیرخانه مؤسسه زائر (به آدرس فوق‌الذکر) جهت امضاء قرارداد مراجعه نماید؛
 7. مدت قرارداد حداکثر دو ماه می باشد که با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود. به ازای هر روز تأخیر غیرموجه در انجام تعهدات فروشنده ، مبلغ 50.000.000 ریال مبلغ قرارداد به عنوان وجه التزام ( تأخیر انجام تعهدات) از ضمانت نامه ایشان کسر خواهد شد.
 8. به پیشنهادات واصله به صورت ناقص، مشروط، مخدوش، مبهم، ناخوانا، فاقد مهر و امضا و ضمانتنامه شرکت در مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 9. مؤسسه زائر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
 10. کلیه کسورات قانونی مربوط و هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
 11. حجم عملیاتی قرارداد و معادل ریالی آن در حدود موضوع قرارداد تا سقف 25% قابل تغییر اعم از کاهش یا افزایش می‌باشد و برنده مناقصه موظف به تبعیت از آن است.
 12. کلیه هزینه های نیروی انسانی ، ماشین آلات ، بارگیری ، حمل و تخلیه، اسکان و تغذیه و …. به عهده برنده مناقصه بوده که در قیمت اعلامی لحاظ گردیده است .
 13. به قیمت پیشنهادی تا پایان قرارداد ، تحت هیچ شرایطی هیچگونه افزایش بهایی تعلق نخواهد گرفت و هرگونه افزایش جهانی و یا داخلی قیمت جنس و یا افزایش در نرخ کرایه‌ها، دستمزد کارگران، نرخ انواع بیمه، نرخ مالیات و هرگونه عوارض متعلق به این مناقصه به عهده برنده مناقصه است .
 14. متقاضیان محترم برای کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی بازدید می‌توانند با شماره تلفن 09195823884 ( جناب آقای موسی کاظمی) تماس حاصل فرمایند .
 15. درصورت درخواست دریافت پیش پرداخت از طرف فروشنده، لازم است تضمین مورد نظر موسسه به خریدار تحویل گردد.