ارتباط با ما

شماره‌ تلفن‌های ضروری آستان مقدس قم

عنوانتلفن
مخابرات حرم مطهر۳۷۱۷۵۱
مخابرات اداری۳۷۱۱۹۱۰۰
دبیرخانه۳۷۱۱۹۱۳۸
درمانگاه ۳۷۱۷۵۲۷۶
اداره امور بین‌الملل ۳۷۱۷۵۴۷۷
مرکز قرآن و حدیث۳۷۱۷۵۵۰۱
پیوند آسمانی (اتاق عقد)۳۷۱۷۵۴۰۵
اداره خادمین افتخاری۳۷۱۷۵۲۶۸
مدیریت خزانه‌داری ۳۷۷۴۱۴۴۲
اداره نذورات ۳۷۷۴۱۴۴۲
مشاوره۳۷۱۷۵۴۵۰
ستاد خبری۳۷۱۷۵۰۰۰ و ۳۷۱۷۵۴۴۴
اشیاء گمشده ۳۷۱۷۵۸۷۰
روضه منوره۳۷۱۷۵۷۷۷
پیش شماره استان قم ۰۲۵
صندوق پستی۳۷۱۸۵-۳۸۳
ادمین شبکه‌های اجتماعی astanqom_admin@