💠 امامزاده ناصر علیه السلام / از نوادگان امام حسن مجتبی علیه السلام / به آدرس چهار راه بازار – روبروی مسجد امام حسن عسکری علیه السلام.

💠 امامزاده احمد بن قاسم علیه السلام / از نوادگان امام صادق علیه السلام / به آدرس خیابان معلم – میدان معلم.

💠 امامزاده زید علیه السلام/ از نوادگان امام سجاد علیه السلام / به آدرس خیابان آذر – کوچه ۱۰۲ – گذر شاه حمزه – مسجد شاه زید.

💠 امامزاده حمزه علیه السلام / از نوادگان امام موسی کاظم علیه السلام / به آدرس خیابان آذر – کوچه ۱۰۲.

💠 امامزادگان چهل اختران / از نوادگان امام جواد علیه السلام / به آدرس خیابان آذز – کوچه چهل اختران.

💠 امامزاده موسی مبرقع علیه السلام / فرزند بلافصل امام جواد علیه السلام / به آدرس خیابان آذز – کوچه چهل اختران.

💠 امامزاده سید سربخش علیه السلام / از فرزندان امام صادق علیه السلام / به آدرس خیابان آذر – کوچه ۸۰.

💠 امامزادگان ابراهیم و احمد علیهم السلام / از فرزندان امام سجاد علیه السلام / به آدرس خیابان شهید روحانی نژاد – جنب مسجد مسلم بن عقیل علیه السلام.

💠 امامزاده علی بن جعفر علیه السلام / از فرزندان امام صادق علیه السلام / به آدرس انتهای خیابان انقلاب.

💠 امامزاده علی موسی الرضا علیه السلام / از فرزندان امام جواد علیه السلام / به آدرس خیابان آذر – روبروی بیمارستان نکویی.

💠 امامزاده سید علی علیه السلام / از نوادگان حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام / به آدرس خیابان ۱۵ خرداد – میدان شهید صادقی .

💠 امامزاده سلطان محمد شریف علیه السلام / از نوادگان امام سجاد علیه السلام / به آدرس خیابان انقلاب – کوچه ۱۷.

💠 امامزاده احمد میانی علیه السلام / از فرزندان امام علی علیه السلام / به آدرس خیابان ۱۵ خرداد – بعد از تقاطع عمار یاسر .

💠 چهار امامزاده علیهم السلام / از فرزندان امام سجاد علیه السلام / به آدرس خیابان ۱۵ خرداد – ۲۰ متری حائری.

💠 امامزاده صفورا خاتون علیها السلام / از احفاد امام علی علیه السلام / به آدرس ابتدای خیابان کیوانفر.

💠 امامزادگان احمد و علی حارث علیهم السلام / از فرزندان امام سجاد علیه السلام / به آدرس نبش خیابان کیوانفر- میدان الهادی.

💠 امامزاده ابراهیم علیه السلام / از فرزندان امام موسی کاظم علیه السلام / به آدرس خیابان امامزاده ابراهیم.

💠 امامزاده جعفر شهید علیه السلام / از فرزندان امام موسی کاظم / به آدرس خیابان امامزاده ابراهیم علیه السلام – بعد از میدان معصومیه.

💠 امامزاده سید معصوم علیه السلام / از فرزندان امام سجاد علیه السلام / به آدرس انتهای خیابان توحید – میدان نبوت.

💠 امامزاده شاه جمال علیه السلام / از فرزندان امام سجاد / به آدرس خیابان اراک – بعد از جاده اراک.

💠 پنج امامزاده علیهم السلام / از فرزندان امام سجاد علیه السلام / به آدرس شهر جمکران.

💠 امامزاده جعفر غریب علیه السلام / از فرزندان امام موسی کاظم علیه السلام / به آدرس جنب مسجد مقدس جمکران.

💠 امامزاده جمال غریب علیه السلام / از فرزندان امام موسی کاظم علیه السلام / به آدرس ورودی جاده قدیم کاشان – جنب بقیع.

💠 امامزاده علی رضا علیه السلام / از فرزندان امام سجاد علیه السلام / به آدرس بعد از مسجد مقدس جمکران.

💠 امامزاده عبدالله علیه السلام / از فرزندان امام سجاد علیه السلام / به آدرس خیابان قلعه کامکار – بعد از اتوبان.

💠 امامزاده حسن علیه السلام / از فرزندان امام صادق علیه السلام / به آدرس انتهای خیابان امامزاده ابراهیم علیه السلام – بعد از قلعه کامکار – منطقه قلعه صدری.