امامزاده ناصر علیه السلام / از نوادگان امام حسن مجتبی علیه السلام / به آدرس چهار راه بازار – روبروی مسجد امام حسن عسکری علیه السلام

 امامزاده احمد بن قاسم علیه السلام / از نوادگان امام صادق علیه السلام / به آدرس خیابان معلم – میدان معلم

 امامزاده زید علیه السلام/ از نوادگان امام سجاد علیه السلام / به آدرس خیابان آذر – کوچه ۱۰۲ – گذر شاه حمزه – مسجد شاه زید

 امامزاده حمزه علیه السلام / از نوادگان امام موسی کاظم علیه السلام / به آدرس خیابان آذر – کوچه ۱۰۲

 امامزادگان چهل اختران / از نوادگان امام جواد علیه السلام / به آدرس خیابان آذز – کوچه چهل اختران

 امامزاده موسی مبرقع علیه السلام / فرزند بلافصل امام جواد علیه السلام / به آدرس خیابان آذز – کوچه چهل اختران

 امامزاده سید سربخش علیه السلام / از فرزندان امام صادق علیه السلام / به آدرس خیابان آذر – کوچه ۸۰

 امامزادگان ابراهیم واحمد علیهم السلام / از فرزندان امام سجاد علیه السلام / به آدرس خیابان شهید روحانی نژاد – جنب مسجد مسلم بن عقیل علیه السلام

 امامزاده علی بن جعفر علیه السلام / از فرزندان امام صادق علیه السلام / به آدرس انتهای خیابان انقلاب

امامزاده علی موسی الرضا علیه السلام / از فرزندان امام جواد علیه السلام / به آدرس خیابان آذر – روبروی بیمارستان نکویی

امامزاده سید علی علیه السلام / از نوادگان حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام / به آدرس خیابان ۱۵ خرداد – میدان شهید صادقی

 امامزاده سلطان محمد شریف علیه السلام / از نوادگان امام سجاد علیه السلام / به آدرس خیابان انقلاب – کوچه ۱۷

 امامزاده احمد میانی علیه السلام / از فرزندان امام علی علیه السلام / به آدرس خیابان ۱۵ خرداد – بعد از تقاطع عمار یاسر

چهار امامزاده علیهم السلام / از فرزندان امام سجاد علیه السلام / به آدرس خیابان ۱۵ خرداد – ۲۰ متری حائری

امامزاده صفورا خاتون علیها السلام / از احفاد امام علی علیه السلام / به آدرس ابتدای خیابان کیوانفر

 امامزادگان احمد و علی حارث علیهم السلام / از فرزندان امام سجاد علیه السلام / به آدرس نبش خیابان کیوانفر- میدان الهادی

امامزاده ابراهیم علیه السلام / از فرزندان امام موسی کاظم علیه السلام / به آدرس خیابان امامزاده ابراهیم

امامزاده جعفر شهید علیه السلام / از فرزندان امام موسی کاظم / به آدرس خیابان امامزاده ابراهیم علیه السلام – بعد از میدان معصومیه

 امامزاده سید معصوم علیه السلام / از فرزندان امام سجاد علیه السلام / به آدرس انتهای خیابان توحید – میدان نبوت

 امامزاده شاه جمال علیه السلام / از فرزندان امام سجاد / به آدرس خیابان اراک – بعد از جاده اراک

پنج امامزاده علیهم السلام / از فرزندان امام سجاد علیه السلام / به آدرس شهر جمکران

امامزاده جعفر غریب علیه السلام / از فرزندان امام موسی کاظم علیه السلام / به آدرس جنب مسجد مقدس جمکران

امامزاده جمال غریب علیه السلام / از فرزندان امام موسی کاظم علیه السلام / به آدرس ورودی جاده قدیم کاشان – جنب بقیع

 امامزاده علی رضا علیه السلام / از فرزندان امام سجاد علیه السلام / به آدرس بعد از مسجد مقدس جمکران

 امامزاده عبدالله علیه السلام / از فرزندان امام سجاد علیه السلام / به آدرس خیابان قلعه کامکار – بعد از اتوبان

امامزاده حسن علیه السلام / از فرزندان امام صادق علیه السلام / به آدرس انتهای خیابان امامزاده ابراهیم علیه السلام – بعد از قلعه کامکار – منطقه قلعه صدری