زینت شیعه و اهل‌بیت علیهم السلام باشیم؛ نه عامل بدنامی! به گونه ای نباشیم که ادیان و مذاهب دیگه برگردن بگن بیا … ، اینم شیعه !