خدمت به نیابت | مفروش کردن صحن مطهر حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام مرحله چهارم طرح “خدمت به نیابت” با حضور مجری رسانه ملی آقای سید مهدی تحویلدار