نوای سید مهدی میرداماد
شاعر: حمید رمی
تنظیم صدا: حسن دینا

تهیه شده در مرکز رسانه و مجازی 
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه س