موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه، متعلق به آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام، در نظر دارد پسته روآبی، زیرسطلی و ریزو خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی، به فروش برساند؛ لذا با عنایت به برنامه‌ریزی انجام شده، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند ضمن بازدید از محل و ارزیابی با در نظر گرفتن شرایط ذیل، قیمت پیشنهادی خود را به موسسه ارسال نمایند.

الف) شرایط عمومی مزایده

 1. شرکت کننده در مزایده تأیید می‌نماید که از هر آنچه که به اجرای مزایده مربوط است اعم از موضوع و محل مزایده، شرایط آب و هوا، دستمزد کارگران، مقررات بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و فردی، بیمه، مالیات، عوارض، تمام کسور قانونی و قوانین حاکم بر موضوع مزایده، جرایم احتمالی و … کاملاً مطلع می‌باشد .
 2. تحویل و دریافت اسناد از تاریخ 1401/09/24 به مدت 7 روز کاری ( پایان وقت اداری روز پنج شنبه 1401/10/01) خواهد بود.
 3. روش دریافت اسناد از طریق روزنامه های کثیر الانتشار و یا مراجعه حضوری متقاضی به دبیرخانه مؤسسه و یا سایت آستان مقدس می باشد.
 4. تحویل اسناد تکمیل شده و قیمت اعلامی به مؤسسه باید در پاکت در بسته و از طریق پست و یا با مراجعه حضوری و تحویل به دبیرخانه مؤسسه انجام گردد. آدرس دریافت و تحویل حضوری و یا ارسال پستی اسناد” قم،خیابان انقلاب،خیابان شهیدان شاهرودی،پژوهشکده علامه طباطبایی(مجتمع اداری آستان مقدس)،طبقه3دبیرخانه مؤسسه”می باشد.
 5. پیشنهادهای واصله حداکثر 7 روز پس از پایان مهلت ارسال مدارک در محل مؤسسه زائر بررسی و نتایج اعلام خواهد شد. انصراف از شرکت در مزایده باید قبل از بازگشایی پاکت‌ها صورت پذیرد. پس از اعلام پیشنهادها در کمیسیون معاملات، نفر اول مکلف است حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دعوت( تلفنی یا کتبی )در صورت نیاز به انعقاد قرارداد به دبیرخانه مؤسسه فرهنگی و اقتصادی زائر کریمه (به آدرس فوق‌الذکر)جهت امضاء قرارداد مراجعه نماید؛ در غیر این صورت سپرده وی به نفع مؤسسه ضبط و از نفر دوم دعوت به عمل خواهدآمد. درصورت عدم مراجعه نفر دوم ظرف مدت پنج روز کاری پس از دعوت، سپرده وی نیز به نفع مؤسسه ضبط خواهد شد .
 6. مبلغ تضمین شرکت در مزایده 5.000.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه نقد به شماره حساب 5202172411752 نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران به نام مؤسسه فرهنگی واقتصادی زائرکریمه می باشد.سپرده شرکت کنندگان به جزشرکت کنندگان اول ودوم بعدازبرگزاری مزایده و بازگشایی پاکت ها به ایشان مسترد خواهد شد.
 7. فروش به صورت نقدی بوده و خریدار می بایست حداکثر تا سه روز بعد از انعقاد قرارداد نسبت به واریز تمام وجه قرارداد اقدام نماید. خریدار می بایست حداکثر تا 10 روز پس از تکمیل وجه نسبت به خروج پسته از انبار مؤسسه اقدام نماید .
 8. مدت قرارداد حداکثر یک هفته می باشد که با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود. به ازای هر روز تأخیر در انجام تعهدات برنده مزایده، 5.000.000 ریال به عنوان وجه التزام( تأخیر انجام تعهدات )از تضمین ایشان کسر خواهد شد.
 9. به پیشنهادهای واصله به صورت ناقص، مشروط، مخدوش، مبهم، ناخوانا، فاقد مهر و امضا و تضمین شرکت در مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 10. مؤسسه فرهنگی و اقتصادی زائر کریمه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادهای مختار است .
 11. کلیه کسورات قانونی مربوط و هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده میباشد .
 12. حجم عملیاتی قرارداد و معادل ریالی آن در حدود موضوع قرارداد تا سقف 25% قابل تغییر اعم از کاهش یا افزایش می‌باشد و برنده مزایده موظف به تبعیت از آن است.
 13. کلیه هزینه های نیروی انسانی، ماشین آلات، بارگیری، حمل و تخلیه و …. به عهده خریدار بوده که در قیمت اعلامی لحاظ گردیده است .
 14. قیمت پیشنهادی تا پایان قرارداد، معتبر بوده و تحت هیچ شرایطی تغییری نخواهد کرد و هرگونه کاهش جهانی و یا داخلی قیمت جنس و یا افزایش در نرخ کرایه‌ها، دستمزد کارگران، نرخ انواع بیمه، نرخ مالیات و هرگونه عوارض متعلق به این مزایده به عهده برنده مزایده است .
 15. تحویل جنس خریداری شده به برنده مزایده در محل تعیین شده توسط موسسه خواهد شد.
 16. متقاضیان محترم برای کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی بازدید می‌توانند با شماره تلفن 09125530280 ( جناب آقای اسماعیلی طباء )تماس حاصل فرمایند.