موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه، متعلق به آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام، از طریق برگزاری مزایده عمومی، پسته فندوقی و کله قوچی و احمد آقایی و اکبری درجه 1 خود را به فروش برساند؛ لذا با عنایت به برنامه‌ریزی انجام شده، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند ضمن بازدید از محصول در محل، با در نظر گرفتن شرایط ذیل، قیمت پیشنهادی خود را به موسسه ارسال نمایند.

شرایط عمومی مزایده

 1. شرکت کننده در مزایده تأیید می‌نماید که از هر آنچه که به اجرای مزایده مربوط می¬باشد اعم از موضوع و محل برگزاری مزایده، شرایط آب و هوا، دستمزد کارگران، مقررات بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و فردی، بیمه، مالیات، عوارض، تمام کسور قانونی و قوانین حاکم بر موضوع مزایده، جرایم احتمالی و… کاملاً مطلع می‌باشد.
 2. دریافت و تحویل اسناد مزایده از تاریخ 1402/12/07 الی 1402/12/13 خواهد بود. آخرین زمان تحویل اسناد تکمیل شده و پیشنهاد قیمت پایان وقت اداری روز یکشنبه 1402/12/13 می باشد.
 3. روش دریافت اسناد از طریق مراجعه حضوری متقاضی به دبیرخانه مؤسسه می باشد.
 4. تحویل اسناد تکمیل شده و قیمت اعلامی به مؤسسه باید در پاکت دربسته و از طریق پست و یا با مراجعه حضوری و تحویل به دبیرخانه مؤسسه انجام گردد. آدرس دریافت و تحویل حضوری و یا ارسال پستی اسناد”قم، خیابان انقلاب، خیابان شهیدان شاهرودی، پژوهشکده علامه طباطبایی(مجتمع اداری آستان مقدس)، طبقه 3، دبیرخانه مؤسسه” می باشد.
 5. قیمت‌ها و پیشنهادهای ارائه شده می¬بایست تا پایان دی ماه معتبر باشد.
 6. پیشنهادهای واصله حداکثر 5 روز پس از پایان مهلت ارسال مدارک در محل مؤسسه زائر بررسی و نتایج اعلام خواهد شد. انصراف از شرکت در مزایده باید قبل از بازگشایی پاکت ها صورت پذیرد. پس از اعلام پیشنهادها در کمیسیون معاملات، نفر اول مکلف است حداکثر ظرف مدت5 روز کاری پس از دعوت( تلفنی یا کتبی )درصورت نیاز به انعقاد قرارداد به دبیرخانه مؤسسه زائر( به آدرس فوق‌الذکر )جهت امضای قرارداد مراجعه نماید؛ در غیر این صورت سپرده وی به نفع مؤسسه زائر ضبط می شود و از نفر دوم دعوت به عمل خواهد آمد. درصورت عدم مراجعه نفر دوم ظرف مدت پنج روز کاری پس از دعوت، سپرده وی نیز به نفع مؤسسه زائر ضبط خواهد شد.
 7. مبلغ تضمین شرکت در مزایده 5.000.000.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد به شماره حساب 52021172411752 و یا شماره شبای 970600520201107241175002IR نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران به نام مؤسسه زائر می باشد. سپرده شرکت کنندگان به جز شرکت کنندگان اول و دوم بعد از برگزاری مزایده و بازگشایی پاکت ها به ایشان مسترد خواهد شد.
 8. به پیشنهادهای واصله به صورت ناقص، مشروط، مخدوش، مبهم، ناخوانا، فاقد مهر و امضا و بدون تضمین شرکت در مزایده، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 9. مؤسسه زائر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
 10. ردیف های اقلام اعلام شده جهت فروش ، میتواند به صورت تک تک و یاکلی به یک نفر و یا چند نفر بر اساس بالاترین قیمت و بر اساس مصالح مؤسسه فروخته شود .
 11. کلیه کسورات قانونی مربوط و هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
 12. حجم عملیاتی قرارداد و معادل ریالی آن در حدود موضوع قرارداد تا سقف 25% قابل تغییر اعم از کاهش یا افزایش می‌باشد و برنده مزایده موظف به تبعیت از آن است.
 13. کلیه هزینه های نیروی انسانی، ماشین آلات، بارگیری، حمل و تخلیه و… به عهده خریدار بوده که در قیمت اعلامی لحاظ گردیده است.
 14. قیمت پیشنهادی تا پایان قرارداد معتبر بوده و تحت هیچ شرایطی تغییر نخواهد کرد و هرگونه کاهش جهانی و یا داخلی قیمت جنس و یا افزایش در نرخ کرایه‌ها، دستمزد کارگران، نرخ انواع بیمه، نرخ مالیات ، ارز و هرگونه عوارض متعلق به این مزایده به عهده برنده مزایده است.
 15. تحویل کالای خریداری شده فقط به برنده مزایده و یا نماینده رسمی معرفی شده ایشان، در محل تعیین شده توسط موسسه انجام خواهد شد. هرگونه اعتراضی نسبت به کالای خریداری شده اعم از تغییرات انس ، کیفیت ، رنگ و …. پس از خروج کالا از انبار مؤسسه پذیرفته نمی باشد .
 16. فروش به صورت نقدی بوده و خریدار می بایست حداکثر تا 5روز کاری بعد انعقاد قرارداد یا اعلام موسسه به ایشان به صورت تلفنی یا مکاتبه، نسبت به واریز تمام وجه قرارداد اقدام نماید. . در صورت عدم انجام تعهدات این بند، تا زمان بارگیری وتخلیه کالای خریداری شده از انبار موسسه روزانه مبلغ 30.000.000 ریال به عنوان وجه التزام( تأخیر انجام تعهدات ) به سبب انبارداری به نحو مقتضی حداکثر به مدت 20روز از خریدار دریافت خواهد شد. و پس از پایان این مدت مزایده فوق یک طرفه فسخ و خریدار حق هیچ گونه اعتراضی را نداشته وکلیه خسارات متحمل شده از خریدارکسر می گردد ضمنا هرگونه ضرر و زیان ناشی از هر نوع اتفاق و حادثه ای اعم از حوادث طبیعی، آبگرفتگی و رطوبت، آفات و بیماری ها و… پس از این مدت( 5روز کاری )به عهده خریدار می باشد.
 17. متقاضیان محترم برای کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی بازدید می‌توانند در ساعات اداری با شماره همراه 09193526850 (آقای احمدی جبلی) تماس حاصل فرمایند.