موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه، متعلق به آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام، در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده محدود، تراکتورهای خود را به فروش برساند؛ لذا با عنایت به برنامه‌ریزی انجام شده، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند ضمن بازدید از وسائط در محل، با در نظر گرفتن شرایط ذیل، قیمت پیشنهادی خود را به موسسه ارسال نمایند.

الف) شرایط اختصاصی مزایده

 1. سند خودرو فقط بنام برنده مزایده و در دفترخانه انجام خواهد شد.
 2. هزینه های مربوط به انتقال ، طبق روند معاملات خودرو از طریق طرفین پرداخت می گردد

ب) شرایط عمومی مزایده

 1. شرکت کننده در مزایده تأیید می‌نماید که از هر آنچه که به اجرای مزایده مربوط می¬باشد اعم از موضوع و محل برگزاری مزایده، شرایط آب و هوا، بیمه، مالیات، عوارض، تمام کسور قانونی و قوانین حاکم بر موضوع مزایده، جرایم احتمالی و… کاملاً مطلع می‌باشد.
 2. تحویل و دریافت اسناد از تاریخ 1402/02/27 به مدت 5 روز کاری( پایان وقت اداری روز دوشنبه 1402/03/01) خواهد بود.
 3. روش دریافت اسناد از طریق مراجعه حضوری متقاضی به دبیرخانه مؤسسه و سایت آستان مقدس به نشانی amfm.ir می باشد.
 4. تحویل اسناد تکمیل شده و قیمت اعلامی به مؤسسه باید در پاکت دربسته و از طریق پست و یا با مراجعه حضوری و تحویل به دبیرخانه مؤسسه ویا دفتر نمایندگی آستان مقدس در شهرستان جعفریه انجام گردد. آدرس دریافت و تحویل حضوری و یا ارسال پستی اسناد” قم، خیابان انقلاب، خیابان شهیدان شاهرودی، پژوهشکده علامه طباطبایی (مجتمع اداری آستان مقدس)، طبقه 3، دبیرخانه مؤسسه” می باشد.
 5. قیمت‌ها و پیشنهادهای ارائه شده می¬بایست تا پایان خرداد ماه معتبر باشد.
 6. پیشنهادهای واصله حداکثر 5 روز پس از پایان مهلت ارسال مدارک در محل مؤسسه زائر بررسی و نتایج اعلام خواهد شد. انصراف از شرکت در مزایده باید قبل از بازگشایی پاکت ها صورت پذیرد. پس از اعلام پیشنهادها در کمیسیون معاملات، نفر اول مکلف است حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دعوت( تلفنی یا کتبی )در صورت نیاز به انعقاد قرارداد به دبیرخانه مؤسسه زائر( به آدرس فوق‌الذکر )جهت امضای قرارداد مراجعه نماید؛ در غیر این صورت سپرده وی به نفع مؤسسه زائر ضبط می شود و از نفر دوم دعوت به عمل خواهد آمد. درصورت عدم مراجعه نفر دوم ظرف مدت پنج روز کاری پس از دعوت، سپرده وی نیز به نفع مؤسسه زائر ضبط خواهد شد.
 7. مبلغ تضمین شرکت در مزایده 200.000.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد به شماره حساب 52021172411752 و یا شماره شبای 970600520201107241175002IR نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران به نام مؤسسه زائر می باشد. سپرده شرکت کنندگان به جز شرکت کنندگان اول و دوم بعد از برگزاری مزایده و بازگشایی پاکت ها به ایشان مسترد خواهد شد.
 8. فروش به صورت نقدی بوده و خریدار می بایست حداکثر تا یک هفته بعد از انعقاد قرارداد یا اعلام موسسه به ایشان، نسبت به واریز تمام وجه قرارداد اقدام نماید. در صورت عدم انجام تعهدات این بند، سپرده شرکت کنندگان مطابق بند 6 ضبط خواهد شد.
 9. به ازای هرروز تأخیر در انجام تعهدات برنده مزایده، مبلغ 100.000.000 ریال مبلغ قرارداد به عنوان وجه التزام( تأخیر انجام تعهدات )از ضمانت نامه ایشان کسر خواهد شد.
 10. به پیشنهادهای واصله به صورت ناقص، مشروط، مخدوش، مبهم، ناخوانا، فاقد مهر و امضا و بدون تضمین شرکت در مزایده، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 11. مؤسسه زائر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
 12. کلیه کسورات قانونی مربوط و هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
 13. حجم عملیاتی قرارداد و معادل ریالی آن در حدود موضوع قرارداد تا سقف 25% قابل تغییر اعم از کاهش یا افزایش می‌باشد و برنده مزایده موظف به تبعیت از آن است.
 14. کلیه هزینه های نیروی انسانی، ماشین آلات، بارگیری، حمل و تخلیه و… به عهده خریدار بوده که در قیمت اعلامی لحاظ گردیده است.
 15. قیمت پیشنهادی تا پایان قرارداد معتبر بوده و تحت هیچ شرایطی تغییر نخواهد کرد و هرگونه کاهش جهانی و یا داخلی قیمت جنس و یا نرخ انواع بیمه، نرخ مالیات و هرگونه عوارض متعلق به این مزایده به عهده برنده مزایده است.
 16. تحویل ماشین آلات خریداری شده به برنده مزایده در محل تعیین شده توسط موسسه انجام خواهد شد.
 17. متقاضیان محترم برای کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی بازدید می‌توانند با شماره تلفن 09193572280 ( جناب آقای فتحعلی احمدی) تماس حاصل فرمایند.