درخواست انجام زیارت نیابتی

ای سردار دلها!
می دانیم که تو زنده‌ هستی و در کوی «عندربهم یرزقون»، با علمداران سبک زندگی فاطمی، جرعه نوش رزق همنشینی با سیدالشهدا علیه السلام شده ای.
اینک این ما هستیم و یک دنیا دلتنگی برای تو.
نیک می دانیم که چقدر عاشق زیارت اهل بیت بوده ای، پس با زیارتی نیابتی، عقده از دل می گشاییم برای تو، باشد که تو نیز در محفل اهل بیت علیهم السلام نایب الزیاره ما باشی…

زیارت نیابتی